Dit overzicht toont alle subsidies en regelingen die gericht zijn op activiteiten in
Nederland.

Soort Organisatie Titel
Residentie/onderzoeksplek Nieuwe Instituut Fellowshipprogramma
Residentie/onderzoeksplek
Bezoekersprogramma Nieuwe Instituut Open Call Internationaal bezoekersprogramma
Bezoekersprogramma
Bezoekersprogramma DutchCulture Internationaal bezoekersprogramma erfgoed
Bezoekersprogramma
Projectsubsidies & financiering DutchCulture Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed
Projectsubsidies & financiering
Bezoekersprogramma DutchCulture Buitenlands bezoekersprogramma bovensectoraal
Bezoekersprogramma
Projectsubsidies & financiering DutchCulture Gedeeld Cultureel Erfgoed reiskostenregeling
Projectsubsidies & financiering
Bezoekersprogramma DutchCulture Internationaal bezoekersprogramma:
Marokko, Egypte, Turkije, Rusland
Bezoekersprogramma