Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

€ 640 miljoen voor banken.
€ 25 miljoen voor niet-bancaire financiers.

Beschikbaar budget per aanvraag
Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75 procent hiervan financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90 procent van toepassing.
Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Met het BMKB-krediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Het BMKB staat ook open voor Nederlandse bedrijven die in/met het buitenland willen handelen, maar mag niet gebruikt worden om in buitenlandse distributiekanalen te investeren (distributiekanalen waarvan zowel begin- als eindpunt in het buitenland liggen).

Voor wie?

Nederlandse mkb-ondernemers, uit onder meer de creatieve industrie.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je bent een zelfstandig ondernemer zonder personeel, of jouw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen en/of een jaarbalans kleiner dan of gelijk aan € 43 miljoen.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
20.12.2021