Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Regeling Architectuur
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

Zie de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor actuele budgetinformatie.

Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Met de regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. De focus van de deelregeling ligt op de bijdrage aan het Nederlandse veld en maakt geen deel uit van het internationaliseringsprogramma. Toch kan het programma korte onderzoeks- en/of uitwisselingsmogelijkheden bieden in het buitenland als dit bijdraagt ​​aan het realiseren van werk in Nederland.

Startsubsidie
Binnen de regeling Architectuur is het tevens mogelijk om een startsubsidie aan te vragen (max. € 7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.

Voor wie?

Architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur.

Naast ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat je de subsidie ontvangt.
  • Er is sprake van redelijke cofinanciering. Deze kan bestaan uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.
  • Het project draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur.
  • Jouw aanvraag heeft betrekking op (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.
  • Het project draagt bij aan de doelstelling van deze regeling en is minstens gericht op een van de volgende beleidsdoelstellingen:
  • Bevorderen van ontwerpkracht bij grote maatschappelijke opgaven
  • Stimuleren van experiment en onderzoek
  • Ondersteunen van reflectie en debat
  • Bevorderen van de ontwikkeling van artistieke kwaliteit
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
28.6.2021