Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Regeling Digitale Cultuur
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

Zie de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor actuele budgetinformatie.

Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Met de regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Binnen deze term staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.

Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur, en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. De focus van de deelregeling ligt op de bijdrage aan het Nederlandse veld en maakt geen deel uit van het internationaliseringsprogramma. Toch kan het programma korte onderzoeks- en/of uitwisselingsmogelijkheden bieden in het buitenland als dit bijdraagt ​​aan het realiseren van werk in Nederland.

Startsubsidie
Binnen de regeling Digitale Cultuur is het tevens mogelijk om een startsubsidie aan te vragen (max. € 7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.

Voor wie?

Makers, ontwerpers en game-ontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat je de subsidie ontvangt.
  • Er is sprake van redelijke cofinanciering. Deze kan bestaan uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.
  • Het project draagt bij aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur.
  • Het project draagt bij aan de doelstelling van deze regeling en is minstens gericht op een van de volgende beleidsdoelstellingen:
  • Stimuleren van experiment en onderzoek
  • Ondersteunen van reflectie en debat
  • Bevorderen van de ontwikkeling van artistieke kwaliteit
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
28.6.2021