Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Regeling Vormgeving
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

Zie de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor actuele budgetinformatie.

Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. De focus van de deelregeling ligt op de bijdrage aan het Nederlandse veld en maakt geen deel uit van het internationaliseringsprogramma. Toch kan het programma korte onderzoeks-, en/of uitwisselingsmogelijkheden bieden in het buitenland als dit bijdraagt ​​aan het realiseren van werk in Nederland.

Binnen deze deelregeling kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk om een startsubsidie aan te vragen (max. € 7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.

Voor wie?

Ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  op het moment dat je de subsidie ontvangt.
  • Er is sprake van redelijke cofinanciering. Deze kan bestaan uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.
  • Het project draagt bij aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving.
  • Het project draagt bij aan de doelstelling van deze regeling en is minstens gericht op een van de volgende beleidsdoelstellingen:
  • Stimuleren van experiment en onderzoek
  • Ondersteunen van reflectie en debat
  • Bevorderen van de ontwikkeling van artistieke kwaliteit
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
27.5.2021