Fonds voor Cultuurparticipatie
Internationale samenwerking
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

€ 1.000.000 per jaar (2020)

Beschikbaar budget per aanvraag
€ 7.500
(Ontwikkelsubsidie)
€ 25.000
(Samenwerksubsidie)
Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Wil je samenwerken met een internationale partner op het gebied van cultuurparticipatie en/of cultuureducatie? Of wil je onderzoeken wat daar de mogelijkheden voor zijn? De subsidie Internationale samenwerking van het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie binnen onder meer de sectoren architectuur, design, digitale cultuur, film, games en mode. Voorwaarden voor de te ondersteunen projecten, is dat personen via hun vrije tijd of via het primair en voortgezet onderwijs, actief in de projecten worden betrokken. Een educatieproject voer je altijd samen met leerlingen uit, een participatieproject altijd met cultuurmakers (mensen die in hun vrije tijd cultuur beoefenen).

De regeling heeft twee aanvraagmogelijkheden:

  • Ben je nog op zoek naar geschikte internationale partners? Een ontwikkelsubsidie biedt de mogelijkheid om ter plaatse de mogelijkheden te verkennen.
  • Partner gevonden, of al bekend? De samenwerksubsidie is bedoeld voor een internationaal samenwerkingsproject.
Voor wie?

Nederlandse culturele instellingen en zelfstandige professionals in cultuureducatie of -participatie met minimaal vijf jaar relevante ervaring en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Voorwaarden aanvraag
  • De aanvragende organisatie staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als rechtspersoon zonder winstoogmerk. Voor zelfstandig cultuurprofessionals geldt dat je minimaal vijf jaar onder deze rechtsvorm bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De regeling staat open tot 18 december 2020. De regeling wordt vanaf 1 januari 2021 binnen de nieuwe kaders hervat.
  • Je project start niet eerder dan dertien weken, maar ook niet later dan negen maanden na het indienen van je aanvraag.
  • Je project duurt maximaal twee jaar.
  • Bij een ontwikkelsubsidie mag het aangevraagde bedrag 100 procent van de totale kosten bedragen. Je hoeft hier dus geen eigen geld in te leggen.
  • Bij een samenwerksubsidie mag het aangevraagde bedrag maximaal 50 procent van de totale projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7 procent van de totale kosten zijn.
  • Je mag maximaal 10 procent van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
26.11.2020