Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Partners for International Business (PIB)
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

€ 4 miljoen

Beschikbaar budget per aanvraag
€ 350.000
Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven een publiek private samenwerking aangaan om hun internationale ambities te realiseren. De Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen een meerjarenprogramma op maat. Hierin staan strategische activiteiten om een Nederlandse (sub)sector in het algemeen en het cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland. Binnen het programma staan drie modules centraal: promotie en matchmaking, kennisuitwisseling en netwerken, en economische diplomatie.

Voor wie?

Nederlandse mkb-ondernemers, uit onder meer de creatieve industrie.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je bent een zelfstandig ondernemer zonder personeel, of jouw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen en/of een jaarbalans kleiner dan of gelijk aan € 43 miljoen.
  • Het cluster bestaat uit minimaal vijf bedrijven en/of kennisinstellingen die in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Sint Maarten, Aruba en Curaçao) zijn gevestigd.
  • De PIB-aanvraag is gericht op positionering van het Nederlandse bedrijfsleven binnen de Topsectoren.
  • De deelnemende bedrijven tonen aan dat ze bereid zijn om concrete activiteiten uit te voeren op eigen kosten, en kunnen uiteenzetten op welke wijze ze dit willen doen.
  • RVO toetst de businesscase van het cluster aan de hand van een aantal criteria. Op basis van deze toetsingscriteria bedraagt de score ten minste 75 punten. Het maximum aantal punten is 100.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
20.12.2021