Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Starters International Business (SIB)
– Missievoucher
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

€ 1,6 miljoen voor alle SIB vouchers, exclusief de coachingsvoucher.

Beschikbaar budget per aanvraag
50 procent van de totale kosten tot een maximum van: € 1.500 (excl. btw) voor een handelsmissie; € 2.500 (excl. btw) voor een beursdeelname.
Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

De Starters International Business (SIB) Missievoucher is bedoeld voor deelname aan een handelsmissie of gezamenlijke beursinzending in het buitenland, georganiseerd door een Nederlandse private partij. De voucher vergoedt deelnamekosten; reis- en verblijfkosten vallen hier niet onder.

Wil je liever zelfstandig deelnemen aan een beurs? Dan is een SIB Individuele beursdeelname misschien iets voor jou.

Voor wie?

Nederlandse mkb-ondernemers, uit onder meer de creatieve industrie.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Je bent een zelfstandig ondernemer zonder personeel, of jouw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen en/of een jaarbalans kleiner dan of gelijk aan € 43 miljoen.
  • Je kunt per onderneming, groep of fiscale eenheid waar de onderneming deel van uitmaakt één missievoucher per kalenderjaar aanvragen.
  • Bij een handelsmissie of beurszending moet het gaan om een collectief; je gaat samen met één of meer andere Nederlandse bedrijven naar een beurs of op handelsmissie.
  • De organisator van de handelsmissie of beursinzending is een Nederlandse private partij.
  • De handelsmissie of beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen Hierop staan activiteiten van Nederlandse private partijen. Let op: vermelding op de agenda geeft niet automatisch recht op een missievoucher.
  • Krijgt een activiteit financiële steun van de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan? Dan kun je de missievoucher niet inzetten. Je kunt bijvoorbeeld geen missievoucher gebruiken om mee te gaan met economische missies georganiseerd door RVO.nl. Ook is de voucher niet geldig voor missies waarbij een gemeente, provincie of Nederlandse ambassade een deel van de kosten betaalt.
  • Ontvangt jouw bedrijf de-minimissteun? Of is jouw bedrijf onderdeel van een groep of fiscale eenheid die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de twee belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn.
  • De activiteit waarvoor je een aanvraag indient, moet in de komende twaalf maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
20.12.2021
Vanwege COVID-19 is een aantal regelingen tot nadere orde gesloten. Bekijk de actuele informatie op de website van het betreffende fonds of de instelling.