Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoor­bereidings­projecten (DHI)
Soort
Discipline
Totaal beschikbaar budget

€ 9 miljoen

Beschikbaar budget per aanvraag
€ 200,000 (max.) voor demonstratieprojecten.
€ 100,000 (max.) voor haalbaarheidsstudies en investerings­voorbereidings­projecten.
Cofinanciering verplicht?
Ja
Bestemming
Omschrijving

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) ondersteunt ondernemers met internationale ambities. De subsidie kan aangevraagd worden om een technologie, product of dienst te demonstreren in het buitenland of onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in de eigen technologie, product of dienst. Ook onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een buitenlandse onderneming valt onder de regeling.

De regeling staat open voor alle sectoren en alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. Heb je een concreet plan? Middels een quickscan controleer je gemakkelijk of jouw idee aansluit bij de DHI-regeling.

Voor wie?

Mkb-ondernemers gevestigd in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk, met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Voorwaarden aanvraag
  • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je bent een zelfstandig ondernemer zonder personeel, of jouw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen en/of een jaarbalans kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.
  • Jouw technologie, product of dienst is een goed werkend prototype. Het is al uitgebreid getest, lijkt kansrijk en is klaar voor de markt. Je kunt hiermee een demoproject uitvoeren. Dit geldt voor een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie;
  • Je vraagt subsidie aan voor één land;
  • Het project leidt tot (verdere) positionering van jouw onderneming in het betreffende land;
  • Er is sprake van de introductie van een technologie, product of dienst op een voor jouw onderneming nieuwe markt;
  • Ondersteuning door de overheid is daarbij gerechtvaardigd;
  • Het project levert, in het geval van DGGF-landen, een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling;
  • Het project leidt bij demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies tot voldoende export;
  • Het project heeft bij investeringsvoorbereidingsprojecten een positieve impact op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
20.12.2021