De International Support Index beoogt een zo uitgebreid en helder mogelijk overzicht te bieden van de beschikbare hulpmiddelen voor professionals in de creatieve industrie, maar deze gids is niet compleet of allesomvattend. Daarom verwijzen we je graag ook naar een aantal soortgelijke platforms, waar je als maker of organisatie aanvullende informatie en regelingen kunt vinden om jouw internationale ambities te verwezenlijken.

Organisatie Titel Omschrijving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Internationaal ondernemen

De website Internationaal ondernemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft inzicht in de financiële regelingen die ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren van internationale plannen. Daarnaast is er meer informatie te vinden over verschillende (internationale) markten, handelsmissies en internationale zakenpartners.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Exportwijzer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemers met internationale ambities op verschillende manieren. De Exportwijzer helpt (toekomstige) internationale ondernemers om eenvoudig hun weg te vinden binnen het aanbod van informatie, financiering en andere vormen van ondersteuning die vanuit de RVO worden aangeboden.

Cultuur+Ondernemen Culturele Financieringswijzer

De Culturele Financieringswijzer (Dutch) van Cultuur+Ondernemen geeft inzicht in de verschillende financieringsmogelijkheden voor kunstenaars en creatieven in Nederland. De website heeft handige tools om de financieringsbehoefte te berekenen, en geeft inzicht in de verschillende financieringsmogelijkheden voor  creatieve projecten, producten of het starten van een onderneming. De dossiers op de website bieden meer verdiepende informatie over zaken als crowdfunding, sponsoring en informeel financieren.

DutchCulture &
De Brakke Grond
OverBruggen

De Brakke Grond en DutchCulture willen Vlaamse en Nederlandse makers ondersteunen en helpen bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk naar/in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Het portaal OverBruggen.info biedt verschillende praktische hulpmiddelen, tips en verdiepende informatie voor Vlaamse en Nederlandse makers die in het buurland willen werken, of dat al doen, en op zoek zijn naar informatie specifiek voor deze regionale grensoverschrijdende culturele (samen)werking.

DutchCulture Cultural Mobility Funding Guide

De Cultural Mobility Funding Guide Netherlands (EN) is ontwikkeld door DutchCulture en biedt een actueel overzicht van Nederlandse financiering voor internationale activiteiten, ontwikkeld door spelers uit het bredere kunstenveld. Het platform bevat een overzicht van fondsen, regelingen en programma’s voor onder andere reis, verblijf, onderzoek, samenwerking en productie. De nadruk ligt op publieke fondsen, aangevuld met enkele private fondsen die zich specifiek richten op internationale activiteiten. Hier kunnen culturele organisaties en individuen uit binnen- en buitenland rechtstreeks een beroep op doen.