Nieuwe Instituut
Open Call Internationaal bezoekersprogramma
Soort
Discipline
Beschikbaar budget per aanvraag
Maximaal € 2.500 per aanvragende partij per jaar.
Cofinanciering verplicht?
Nee
Bestemming
Omschrijving

Culturele organisaties gevestigd in Nederland kunnen ieder half jaar een aanvraag doen voor een Internationaal bezoekersprogramma via de Open Call van Nieuwe Instituut. Het betreft een bezoek aan Nederland voor internationale professionals die worden uitgenodigd door een in Nederland gevestigde organisatie. De bijdrage van maximaal € 2.500 is bedoeld voor een zelf samen te stellen meerdaags bezoekersprogramma voor één of meerdere internationale gasten die van belang zijn voor zowel de aanvragende organisatie als het Nederlandse werkveld.

Het meerdaags bezoek stimuleert internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse (multidisciplinaire) ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming, en is bedoeld voor internationale professionals (ontwerpers, curatoren, directeuren, theoretici, beleidsmedewerkers en journalisten) uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur.

Alle open calls zijn terug te vinden op de website van Nieuwe Instituut.

Voor wie?

Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en deze toegankelijk is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via de open call.

Voorwaarden aanvraag
  • Je kunt per ronde één aanvraag indienen voor een bijdrage van in totaal maximaal € 2.500 exclusief btw per aanvragende partij per jaar. Op basis van de verantwoording van daadwerkelijk gemaakte kosten, wordt het bedrag overgemaakt naar de aanvrager.
  • De bijdrage dient ter bekostiging van reis-, verblijfs- en programmakosten ten bate van een meerdaags bezoek van één of meerdere buiten Nederland gevestigde professional(s).
  • Onder bezoekersprogramma wordt verstaan: bezoeken door één of meerdere niet-Nederlandse professionals aan een specifiek evenement/activiteit, het ontwerpveld, relevante overheidsorganisaties en andere gerelateerde culturele instituten binnen de disciplines architectuur, design, digitale cultuur en mode.
  • Bij de beoordeling wordt prioriteit gegeven aan aanvragen die gericht zijn op bezoekers uit de volgende landen: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
  • Je dient zelf zorg te dragen voor een passend honorarium voor de gast(en).
  • Je kunt aannemelijk maken dat het bezoek voor zowel de gast(en) als jouw organisatie (en publiek) van meerwaarde is, en hoe het bezoekersprogramma er voor de gast uit ziet.
  • Het bezoek dient minstens aan één van de criteria te voldoen zoals beschreven staat in de Open Call.
Meer informatie
Voor het laatst geüpdatet
21.6.2023